Η dyna|constructions & developments αναλαμβάνει να υλοποιήσει οποιοδήποτε κατασκευαστικό έργο της ζητηθεί. Οι κατασκευές της έχουν την εποπτεία και την υπογραφή του Αρχιτέκτονα Δημήτρη Νανούρη και του Πολιτικού Μηχανικού Χρήστου Νανούρη.
Η εταιρία δραστηριοποιείται από την δεκαετία του 1970 στην μελέτη και κατασκευή:

 • Κατοικιών
 • Δημόσια έργα (πλατείες, δημόσια κτήρια, εφαρμογές αρχιτεκτονικής τοπίου κ.ά.)
 • Σύνθετες κατασκευαστικές αναπτύξεις (περιοχές οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης, βιομηχανικά πάρκα, επιχειρηματικά πάρκα κ.ά.)

Παράλληλα, η dyna|constructions & developments, έχοντας ουσιαστική εμπειρία σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας, μπορεί να ικανοποιήσει με ιδιαίτερη επιτυχία και ταχύτητα, την διεκπεραίωση μιας μεγάλης σειράς πολεοδομικών, κτηριοδομικών και άλλων διαδικασιών και διατυπώσεων, όπως:  

 • Άδειες Δόμησης, Αρχιτεκτονικές μελέτες, Στατικές μελέτες, Μελέτες πυροπροστασίας, Μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, Βιοκλιματικές Μελέτες κ.ο.κ
 • Αλλαγή χρήσης χώρων, Νομιμοποιήσεις,  Εξαιρέσεις από κατεδάφιση, Ενστάσεις επί καταλογισμού προστίμων, Υπολογισμός προστίμων κ.ο.κ
 • Τεχνικές εκθέσεις για την μείωση ή την αποφυγή πολεοδομικών προστίμων - Διευθέτηση πολεοδομικών παραβάσεων
 • Εκτιμήσεις φέρουσας ικανότητας κτηρίων
 • Τοπογραφικά σχεδιαγράμματα- αποτυπώσεις

Επίσης, η dyna|constructions & developments, και το τεχνικό της συνεργείο, όπως έχει αναφερθεί, μπορεί να αναλάβει με απόλυτη επιτυχία και χαμηλό κόστος, τα εξής:

 • Κατασκευή Οικοδομών (εργολαβία)
 • Ανακαινίσεις – Διακοσμήσεις
 • Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων
 • Επίβλεψη κατασκευών
 • Επισκευές και ενισχύσεις κτηρίων
 • Κατεδαφίσεις

Κάθε υπηρεσία και κατασκευαστικό έργο για την dyna|constructions & developments αποτελεί μια νέα πρόκληση, μια νέα ευκαιρία για τη δημιουργία «μοναδικών» προϊόντων. Κάθε έργο της dyna|constructions & developments, είναι αποτέλεσμα μιας συνολικής μελέτης που εξετάζει και αναλύει μια σειρά από οικονομικά, επιχειρηματικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και άλλα δεδομένα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μελέτες και τα τεχνικά σχέδια υλοποιούνται με τη χρήση των πιο σύγχρονων (state of art) ηλεκτρονικών προγραμμάτων και μηχανημάτων.     
Η dyna|constructions & developments, τα στελέχη της και το τεχνικό της προσωπικό, μπορούν να εγγυώνται την υλοποίηση ακόμα και των πιο σύνθετων απαιτήσεων πάντα με πρωτοτυπία.